#IF(4ID_=='mieszkania') ENDIF #IF(5ID_=='mieszkania') !-- Event snippet for podgląd mieszkania conversion page --> ENDIF
607 374 150 e-mail

Zakończenie prac w ośrodku ZHP w Białej.

W ramach działań spółki BWJ Inwestycje wraz z nowym rokiem 2024 zakończyliśmy modernizację z rozbudową Ośrodka Edukacji Ekologicznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Białej, Gmina Tuchola ????????⚜️.
Życzymy Harcerkom i Harcerzom owocnej edukacji i niezapomnianych pobytów w Białej. Czuj czuj czuwaj...????⛺️.
Dziękujemy za list referencyjny! Uznanie i zadowolenie z naszych prac zawsze ogromnie nas cieszy.
BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz
NIP: 953-264-56-53 / Regon: 341627025
telefon: +48 601-164-974
e-mail: k.bebyn@bwj.org.pl

BWJ NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz
NIP: 554-293-92-36 / Regon: 364707192
tel. 607-374-150
email: a.wysocki@bwj.org.pl
Pytania? Wyślij wiadomość